POETRY BY BRENDON MUNEMO

Being Grateful Love should be always mutual, never force it! Respect is gained not requested . Never seek friendship people, engage naturally due to behaviour.   Bonds happen to be strong, as time moves... Just trust...

Poetry by: Rutendo Mandimu

Title: Unondidarirei murume wangu Ndinochema×3 Ndinochema×3 Ndinochema×3 Ngakonelani kodwa? Okwenza unginyanye njengekovula ukohlwe nguwe obulithwele Nguwe owangikipha ebuntombini nango sungibisela njalo ebuntombini Ngafisa ukuba lendoda engani ngafelwa Mihla yonke ngilala ngigonene lonodholi njengosane Ngilala ngizigoqile njengentombinto Kodwa...

Poetry By Tinashe Muchuri

Author: Tinashe Muchuri Mira Tarisa kupenya Mumarara ayo Hona runako Pukusa misodzi Vhura meso Misodzi imhute Ukarambochema unodzimirwa Hatidi kukushaya watetereka Chimbonyemwererawo kani! Hona makomo ayo-o Ndidzo ninga dzavakuru. Usatamba nekuvaseka. Ndivo tsoka dzerwendo rweupenyu. Usinawo unotsvanzvadzira watsvanzvadzirazve uchingobata rima. Svinura hako meso ako Usatye...

Poetry By Tafadzwa Moyo

Author Tafadzwa Moyo Nhanho Nha! Nha! Minhasvu! Unoziva here kwawakaringa Kuti nharo dzako dzichakusvitsepi Zvaunokanda nhanho kudero? Chitsva chinonzi chiri munhanho Zvimwe dzingangokunangisa panhanga yehowa Ukadzoka wogwangura kusuka mukanwa Kana kukusanganisa naChido chemoyo Sare kovira wava muzhenje...

Latest Posts